ทุนการศึกษาปริญญาโท มอบให้โดย Concordia University ประเทศแคนาดา

Concordia University มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง Carol Lee Price หญิงที่มีส่วนร่วม ฉลาด และใจบุญสุนทาน และมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และปรัชญา 

ทุนการศึกษาเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูด และสนับสนุนผู้หญิงที่กำลังศึกษาต่อในสาขาปรัชญา โดย Concordia University เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน  มูลค่า $32,450 CAD  (ประมาณ 840,000 บาท) ต่อ 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาปรัชญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– นักศึกษาต่่างชาติสามารถสมัครได้

ทุน The Carol Lee Price MA Scholarship in Logic and Philosophy of Mathematics

–  ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตในสาขาปรัชญา หรือ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 21 หน่วยกิต  ​​โดยจะมีการทำวิจัยในเรื่องของ ตรรกศาสตร์, ประวัติศาสตร์และปรัญาตรรกศาสตร์ หรือปรัชญาคณิตศาสตร์

ทุน The Carol Lee Price MA Scholarship in Ancient Philosophy

–  ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาคลาสสิกอย่างน้อย 21 หน่วยกิต เนื่องจากมีการศึกษาตำราในภาษาต้นฉบับผู้สมัครจะต้องรู้จักภาษากรีกโบราณหรือละติน การตั้งค่าจะได้รับสำหรับผู้ที่รู้จักทั้งสองภาษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– ใบสมัครและค่าธรรมเนียม

– ประวัติย่อ (CV)

– แบบหนังสืออ้างอิงและแบบประเมิน 3 ชุด

– คำแถลงวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน1,250 คำ) ควรมีคำอธิบายของการวิจัยที่ต้องการทำ

– ตัวอย่างการเขียนประมาณ 2,500 ถึง 3,750 คำ

– บันทึกการเข้าร่วมสำหรับทุกสถาบันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– หลักฐานการเป็นพลเมืองของแคนาดา (ถ้ามี)

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษจะต้องส่งคะแนนการทดสอบภาษาอย่างเป็นทางการเว้นแต่ได้รับการยกเว้น

– เอกสารเกี่ยวกับคำแถลงโครงการวิจัย 2 หน้า

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

 ปิดรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarship-positions  <<ที่มา ใส่เป็นเว็บมหาลัยไปนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ