เปิดตัวโครงการ 2U ระบบจัดการเรียนออนไลน์ ที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ได้กลายเป็นหนึ่งในการศึกษายอดนิยมจากผู้คนทั่วโลก เนื่องจากฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งเงื่อนไขด้านเวลา และสถานที่ได้

WeWork ผู้นำอุตสาหกรรมในระบบพื้นที่ Coworking Spaces (พื้นที่ทำงานร่วมกัน) เพิ่งร่วมมือกับ Flatiron โปรแกรม bootcamp แบบเข้ารหัส และ MissionU ทางเลือกเรียนสำหรับวิทยาลัย 1 ปี ในการเสนอ 2U ซึ่งเป็นบริษัท จัดการ “โครงการออนไลน์” ที่เสนอการให้บริการดีที่สุดทั้งสองโลก ด้วยการเปิดพื้นที่ coworking ที่นักศึกษาสามารถใช้ร่วมกันได้คล้ายกับ Study Halls

 

โครงการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนออนไลน์ มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อกับนักเรียนคนอื่นๆ สร้างชุมชนและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายจริงของคนที่ทำงานไปสู่เป้าหมายทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหน่วยกิต หรือแม้แต่การได้รับวุฒิปริญญา

ในความร่วมมือนี้ WeWork จะให้นักเรียน 2U สามารถใช้สถานที่ในการเรียนและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ นักเรียนในชุมชน 2U จะมีทั้งเครือข่ายและพื้นที่ในการหาเพื่อนร่วมชั้น ทั้งในโลกออนไลน์ และโลกแห่งความจริงได้

 

ในขณะเดียว กันที่การเรียนรู้แบบ coworking จะไม่ได้กลายเป็นห้องเรียนแทนที่การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้เรียนออนไลน์ที่มีปัญหาขาดแคลนสถานที่สำหรับใช้เรียน และชุมชนจึงทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริง

 

สถานที่เหล่านี้ จึงเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อและสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์มิตรภาพแบบเดียวกับที่มีในระบบของมหาวิทยาลัย

 

ที่มา: onlinestudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ