CP International รับนศ.ฝึกงาน ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

CP International Education & Migration Centre เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านการย้ายถิ่นฐานและขอวีซ่าถาวร โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว

ขณะนี้ ทาง CP International ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

การตลาด/การประชาสัมพันธ์ (3 ตำแหน่ง)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สายวิชาภาษาอังกฤษ หรือบริหารธุรกิจ หรือสายวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่องาน และทำงานด้วยตัวเองได้

 

รายละเอียดงาน:

เรียนรู้งานกับ ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ของสถาบันจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ช่วยสนับสนุนโปรเจคต่างๆของทีมงานของบริษัท

เวลาทำงาน: 09.00 – 17.00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

408/35 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น9 ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10400

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ที่มา: เด็กฝึกงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ