“การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง” คอร์สออนไลน์จากมช. ให้คุณเรียนได้ฟรีแล้ววันนี้!!

หลายคนอาจเคยเกิดภาวะหมดไฟ และรู้สึกแย่กับสิ่งที่ตัวเองเป็น บางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะทำอ่ยางไรจึงจะมีความสุข สำหรับใครที่กำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ นี่คอร์สเรียนที่อาจช่วยให้คุณหาคำตอบเหล่านั้นได้

การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง (Creation of Good Feeling for Oneself) คอร์สเรียนโดยผู้สอนอาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งจะอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้

– ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

– ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้

– ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัครเรียน:

สมัครเรียนทางออนไลน์

 

สำหรับคนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้วันนี้! เรียนฟรี แถมด้วยบทเรียนแบบออนไลน์ยังทำให้คุณจัดตารางเองได้ตามสะดวก เรียกได้ว่าขอแค่มีใจอยากเรียนทุกอย่างก็เตรียมไว้ให้พร้อม :)

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ