เรียนฟรี! การตลาดเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดให้เรียนทางออนไลน์แล้ววันนี้

การเข้าถึงทรัพยากรในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะการเข้าถึงคลังความรู้เมื่อเรามีโลกอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่

 

 

การตลาด คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของภาคธุรกิจในปัจจุบัน การวางกลยุทธ์และการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความได้เปรียบที่ไม่ว่าในองค์กรไหนก็ต้องการ

สำหรับใครที่สนใจวันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

 

 

การตลาดเชิงสร้างสรรค์|Creative Marketing|創意行銷/ 创意营销 รายวิชานี้จะทำการถอดโครงสร้างทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิม

โดยอาศัยการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อชักนำให้ผู้เรียนสังเกตและขบคิด ถึงสาเหตุของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของรูปแบบการตลาด หลังจากที่มีความเข้าใจและความรับรู้ด้านทฤษฎีและรูปแบบการตลาดที่ถูกต้องแล้ว จึงจุดประกายให้ผู้เรียนนำเอาความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปในรูปแบบการตลาด

จากนั้นจะอธิบายถึงแนวความคิด “การตลาด 3.0” ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และวิธีการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างโครงให้กับรูปแบบการตลาด ทำให้การตลาดนอกจากจะเป็นแหล่งที่มาสำคัญของผลประโยชน์แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดความตั้งใจดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์และผู้สร้างสรรค์ไปสู่ลูกค้า เพื่อหยั่งรากลึกสู่จิตใจอีกด้วย

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– อาศัยการอภิปรายเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตลาดที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– แนะนำขั้นตอนของวิวัฒนาการทางการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

– ชักนำอุตสาหกรรม รัฐบาล และวงการวิชาการ ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นโดยทำการสำรวจธรรมชาติของการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และในระหว่างกระบวนการเรียนรู้นี้ ก็สามารถแสวงหาหนทางที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความเป็นไปได้ให้มากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้ที่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การตลาด” และ”การตลาดเชิงสร้างสรรค์”รวมถึง ภาษาจีนธุรกิจ ล้วนสามารถเข้าร่วมได้

 

การเรียนการสอน:

– ภาษา :ภาษาจีน(Chinese)中文

– คำบรรยาย :ภาษาไทย/ English/ ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文)/ ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ(简体中文)

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus):

– Week 1: ทักษะพื้นฐานด้านการตลาด (Marketing Basics)

– Week 2: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 1.0 (Creative Marketing 1.0)

– Week 3: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 2.0(Creative Marketing 2.0)

– Week 4: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3.0(Creative Marketing 3.0)

– Week 5: วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และการตลาด (Culture, Creativity and Marketing)

– Week 6: การตรวจดูและการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลทางการตลาด (Marketing Result Examination and Recreation)

 

เกณฑ์การวัดผล:

ได้คะแนนเกิน 60 คะแนนถือว่าผ่าน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

– การทดสอบออนไลน์ (Online quizzes, 75%) : 5 สัปดาห์แรกมีการทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถทำการตอบคำถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

– รายงานปลายภาค (Final report, 25%) : มีการออกแบบหัวข้อจำนวนหนึ่ง ภายใต้เนื้อหาของรายวิชาผู้เรียนกรุณาส่งมอบรายงานปลายภาคตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนทางออนไลน์

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ