“จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน” เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติได้อย่างมีความสุข

เพราะทุกวันนี้ในหลายองค์กรมีการเปิดรับพนักงานต่างชาติเข้ามาทำงาน รวมถึงคนไทยเองก็มีโอกาสไปทำงานในต่างแดนมากยิ่งขึ้น บางครั้งจึงอาจเกิดเป็นความไม่เข้าในในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ดังนั้นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงเรียนรู้ที่จะสื่อสารเพื่อการทำงานที่มีความสุข

 

 

จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน (Cross-cultural psychology at work):

จะอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน, ความเชื่อในชาติพันธ์นิยม, ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล, การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดของวัฒนธรรมของชาติและความสำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมของชาติในที่ทำงาน

– ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยทางวัฒนธรรมในระดับบุคคลที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สำคัญในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบขององค์กรที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตสมัคร:

คอร์สเรียนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน และจะเปิดสอนไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2019

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ให้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ