“จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน” เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติได้อย่างมีความสุข

เพราะทุกวันนี้ในหลายองค์กรมีการเปิดรับพนักงานต่างชาติเข้ามาทำงาน...

October 30, 2019 2 Mins Read
40 Views