CSU ประเทศจีน มอบทุนป.โท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

Central South University มหาวิทยาลัยในฉางชา ประเทศจีน จัดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง สำหรับนักเรียนที่ไม่ถือสัญชาติจีน และมาจากประเทศกำลังพัฒนา

Central South University (CSU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศจีน ตั้งอยู่ในฉางชา จังหวัดหูหนาน ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน ปี 2000

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสำหรับนักเรียนทุกคน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมขนส่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา และไม่ถือสัญชาติจีน

-มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และมีหนังสือสำคัญประจำตัวอื่นๆ สำหรับใช้ในการตรวจสอบสัญชาติ

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานประกอบ เช่น TOEFL หรือ IELTS

-TOEFL 85 คะแนนขึ้นไป ในการสอบแบบ iBT (Internet-Based TOEFL)

–TOEFL 560 คะแนนขึ้นไป ในการสอบแบบ PBT (Paper-Based TOEFL)

–IELTS คะแนนรวมทุกพาร์ท 6.0 ขึ้นไป

-มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.csu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ