ทุนป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์

CWF Hamilton & Co. Ltd มอบทุน Master’s Scholarship in Mechanical Engineering เพื่อเรียนต่อที่ University of Canterbury มหาวิทยาลัยในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนมูลค่า $16,500 (ประมาณ 516,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับการลงทะเบียนในหลักสูตรป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

วิธีการสมัคร:

-ใบสมัครทุนการศึกษาออนไลน์ใหม่ จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร

-ในการสมัครทุน ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://scholarshipscanterbury.communityforce.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ