ข้อควรรู้จาก DAAD & Erasmus+ สำหรับนักเรียนรับทุนเรียนต่อประเทศเยอรมนี

แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ Coronavirus ได้กระทบไปทุกภาคส่วน รวมไปถึงนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อหรือกำลังเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน

ประเทศเยอรมนีก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้เข้าไปศึกษาต่อ จากการสำรวจของ Studying-in-Germany.org พบว่า 85% ของนักเรียนต่างชาติได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ในการวางแผนการศึกษาต่อ

และสิ่งเหล่านี้คือข้อควรรู้สำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศเยอรมนีที่กำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาด

 

 

– DAAD ได้ประกาศว่าทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2020 จะไม่สามารถใช้ได้

– สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมนี และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ DAAD จะขยายและให้การสนับสนุนทุนเพิ่มขึ้น

 

 

– ทุนการศึกษาอื่นๆ ถูกระงับอย่างสมบูรณ์ในปีการศึกษา spring/summer 2020 เช่น หลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยในปี 2020 หรือโปรแกรมการฝึกงาน RISE / WISE สำหรับ spring/summer 2020

– สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วจะได้รับสิทธิ์รับทุนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2021

 

 

– คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแผนการเดินทางของนักเรียนทุน Erasmus+ สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าเดินทางได้

– นักเรียนทุน Erasmus+ ที่ได้รับอุปสรรคจากสถานการณ์โรคระบาด ในการศึกษาต่อหรือในโครงการฝึกงานที่ได้เริ่มขึ้นไปแล้ว สามารถขอยกเลิกรับทุนได้

 

 

ถึงจะผิดแผนไปบ้างแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ได้เตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้น ไม่แน่ว่าหลังโรคระบาดหมดไป โอกาสที่ดีกว่าเดิมอาจเดินเข้ามา : )

 

ที่มา: studying-in-germany

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ