ห้ามพลาด!! ทุนเต็มจำนวน DAAD EPOS เรียนปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาที่เยอรมนี

มาแล้ว!! ทุน DAAD EPOS ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยทุนดังกล่าวเปิดให้เรียนทั้งสิ้น 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร Natural Hazards and Risks in Structural Engineering และหลักสูตร Infrastructure Planning

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี เปิดให้ทุน 2 หลักสูตรได้แก่

1. Natural Hazards and Risks in Structural Engineering, BHU Weimar

2. Infrastructure Planning, University of Stuttgart

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบมาไม่เกิน 6 ปี

ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครทุนเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Natural Hazards and Risks in Structural Engineering คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  Infrastructure Planning คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. หลักสูตร Natural Hazards and Risks in Structural Engineering คลิกที่นี่

2. หลักสูตร  Infrastructure Planning คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1. หลักสูตร Natural Hazards and Risks in Structural Engineering ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2562

2. หลักสูตร Infrastructure Planning ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uni-weimar.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ