มาแล้ว!! ทุน DAAD EPOS ระดับป.โท สาขา International Health หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทุน DAAD EPOS ระดับปริญญาโท สาขา International Health หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 1 ปี ทุนนี้เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา การจัดการปัญหา และวางแผนนโยบายด้านสุขภาพของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา International Health หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 1 ปี โดยทุนในสาขานี้สามารถเลือกสมัครเรียนได้ถึง 2 แห่ง ได้แก่

1. International Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin

2. International Health, Universität Heidelberg

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สนใจจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรทั้งสองแห่งhttps://www.daad.or.th/files/2019/04/EPOS-20-21-Health.pdf

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน DAAD – Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) daad.de/go/en/stipa50076777

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจต้องยื่นเอกสารการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครโดยตรง

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ