มาแล้ว!! ทุน DAAD เรียนต่อป.โท ที่เยอรมนี ให้ทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน เงินเดือน ประกันสุขภาพ

DAAD Thailand แนะนำทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถือเป็นโอกาสดีของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี โดยมีโปรแกรมให้เลือกทั้งหมด 8 โปรแกรม

ใครที่สนใจเรียนต่อที่เยอรมนี ห้ามพลาดเด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมโยธา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 8 โปรแกรม ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่

1.Tropical Hydrogeology and Environmental Engineering, TU Darmstadt

2. Hydro Science and Engineering, TU Dresden

3. Engineering in Energy and Environmental Management in Developing Countries, University of Flensburg

4. Water Resources and Environmental Management, University of Hannover

5. Postgraduate Programme Renewable Energy, University of Oldenburg

6. Photogrammetry and Geoinformatics, HfT Stuttgart

7. Infrastructure Planning, University of Stuttgart

8. Natural Hazard and Risk in Structural Engineering, BHU Weimar

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุนจะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัยต้องการและเอกสารที่ทุนกำหนด ทั้งหมดตรงไปที่มหาวิทยาลัย (ไม่ต้องสมัครผ่าน DAAD)

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัครทุนนี้

 

ปิดรับสมัคร:

แต่ละโปรแกรมมีเงื่อนไขการรับสมัครและวันปิดรับสมัครแตกต่างกัน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ