อย่ารอช้า!! DAAD แจกทุนป.โท Helmut-Schmidt-Programme พร้อมเงินเดือน 32,000 บาท

ทุน DAAD Helmut-Schmidt-Programme หรือทุนระดับปริญญาโท ด้าน Public Policy and Good Governance (PPGG) เป็นทุนที่สนับสนุนโดย DAAD ให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเรียน พร้อมเงินเดือนละ 850€ (ประมาณ 32,000 บาท) รวมทั้งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน Public Policy and Good Governance (PPGG)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า) ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศบ้านเกิดของตน

-ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน และบรรดาคนทำงานระดับกลาง

-โครงการทุนการศึกษาเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขา วิชาสังคมศาสตร์ การเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานภาครัฐ จากชาติในแอฟริกา ละตินอเมริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และจากประเทศยูเครน

-หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน ในระดับ A2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการสอบภาษาเยอรมันที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเยอรมนี

-สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีหลักฐานการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daad.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ