อีกครั้ง!! ทุนเรียนป.โท แบบจัดเต็มจาก DAAD มีทั้งเงินเดือน ค่าเดินทาง และประกันสุขภาพ!!

ในช่วงนี้มีข่าวคราวของทุน DAAD ออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่พลาดทุนก่อนๆ ไป เรามีทุนเรียนต่อปริญญาโทอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจมาฝากกัน นั่นก็คือทุนเรียนต่อ สาขา Vocational Education and Personnel Capacity Building  โดยหลักสูตรปริญญาโทนี้ ถือเป็นสหวิทยาการที่เปิดกว้างให้แก่ผู้สมัครจากหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ที่จะทำให้เห็นภาพการจัดการระบบอาชีวศึกษา และทวิภาคีแบบดั้งเดิมของประเทศเยอรมนี รวมถึงเทคนิคการสอน การจัดหลักสูตร การประกันคุณภาพของการศึกษาสายอาชีพ และการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งกับประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการสร้างนักการศึกษามาดูแลและจัดการระบบการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ คอร์สเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี และค่าตั๋วเครื่องบินแบบเหมาจ่ายสำหรับมาเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ที่ประเทศบ้านเกิดของตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Vocational Education and Personnel Capacity Building ณ มหาวิทยาลัย TU Dresden เป็นโปรแกรมปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน

อ่านรายละเอียดหลักสูตรนี้เพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครทุนจะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป ในช่วงยื่นใบสมัคร

-ผู้สมัครทุนจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

-ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข และเอกสารสมัครทุนเพิ่มเติม

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัยต้องการ และเอกสารสมัครทุนทั้งหมดตรงไปที่มหาวิทยาลัย (ไม่ต้องสมัครผ่าน DAAD)

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ