อยากต่อโทที่เยอรมนีฟังทางนี้!! กับทุน DAAD ที่ให้คุณสมัครเรียนได้ถึง 2 มหาวิทยาลัย

โปรแกรมทุน DAAD ที่น่าสนใจที่เราคัดมาฝากในวันนี้เป็นทุนเรียนต่อปริญญาโท ที่เหมาะกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ลองมาติดตามกันเลย

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขา International Health เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา การจัดการปัญหา และวางแผนนโยบายด้านสุขภาพของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา

โดยใช้หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติอย่างมีระบบ ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือการทำวิจัย ในการวางแผนการจัดการระบบสุขภาพและการบริการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สนใจสมัครทุน DAAD ในสาขา International Health (MSc) จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยทุนในสาขานี้สามารถเลือกสมัครเรียนได้ถึง 2 แห่ง ได้แก่

1. International Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin

2. International Health, Universität Heidelberg

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรทั้งสองแห่ง คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครทุนและเอกสารการสมัครเข้าเรียนอื่นๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไปที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครโดยตรง

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครในช่วงปลายปี และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ