ทุนการศึกษาปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก ‘มูลนิธิดำรงชัยธรรม’ กว่า 20 ทุน!

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่องแบบครบวงจร) เป็นจำนวนกว่า 20 ทุน

โดยเป็นโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต “นวัตกรเพื่อสังคม” รุ่นที่ 19/2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น

– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว

– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ําซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

– ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลจากทีม Coaching (Dream Team Coaching) ที่ประกอบไปด้วยบัณฑิตทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างเยาวชนนวัตกร ตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน

– ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

– สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ damrongchaitham

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

damrongchaitham

Facebook @มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ