DARMASISWA RI Program มอบทุนเรียนต่ออินโดนีเซีย ประจำปี 2011

DARMASISWA เป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอินโดนีเซีย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยหลักสูตรที่เปิดให้ทุนนั้น ก็ได้แก่ทางด้านภาษา ศิลป ดนตรี และงานฝีมือ โดยผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ด้วย

จุดประสงค์หลักของการให้ทุน Darmasiswa ก็เพื่อที่จะเผยแพร่ภาษาและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ระหว่างชาติพันธมิตร กับอินโดนีเซีย โดยมีการออกแบบหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ในการนี้โดยเฉพาะ

โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ
– DARMASISWA RI Regular Program (หลักสูตร 1 ปี)
– DARMASISWA RI Plus Program (หลักสูตร 1 ปี)
– DARMASISWA RI Short Course Program (หลักสูตร 6 เดือน)

โดยทุนนี้จะเป็นทุนของรัฐบาลอินโดนีเซียและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครถึงเดือนมีนาคม

สำหรับรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรสามารถรอติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้ครับ

ผู้สนใจอยากทราบรายละเอียด ติดต่อที่
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร.0-2252-3135-40

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ