กรมควบคุมโรคประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 17 อัตรา (29 ม.ค. – 12 ก.พ. 63)

มาแล้ว! โอกาสที่จะได้เข้าร่วมการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค!!

กรมควบคุมโรคประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ. จำนวนทั้งสิ้น 17 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

– นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ (สถาบันบำราศนราดูร) 6 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ (สถาบันราชประชาสมาสัย) 5 อัตรา

– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ ได้ในประกาศรับสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ