กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา (23 – 31 ม.ค. 63)

มาแล้ว! อีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการ ใครรออยู่เตรียมตัวให้พร้อม!!

กรมกิจการผู้สูงอายุประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงินหรือทางการเงินและธนาคาร)

 

2. นักพัฒนาสังคม

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

– มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

5. พนักงานบริการ

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส

 

6. พี่เลี้ยง

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า

 

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

 

8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

– มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

– มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย ในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ