กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ เริ่ม 7 ตุลาคมนี้

มาจ้า! กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิทยาศาสตร์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

2. นายช่างเทคนิค

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– สาขาวิชาโยธา

– สาขาวิชาการก่อสร้าง

– สาขาวิชาสำรวจ

– สาขาวิชาไฟฟ้า

– สาชาวิขาไฟฟ้ากำลัง

– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

– สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

– สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

– สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

– สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

– สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 

การรับสมัครสอบ:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ