กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา หมดเขต 31 ม.ค. 64

โอกาสดีสำหรับใครที่อยากเป็นข้าราชการมาถึงแล้ว!! งานนี้สอบผ่านได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ใครสนใจเชิญทางนี้!!

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางรทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

– เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

– จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

– เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

3. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

– เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

– เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ