เตรียมพร้อม!! กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 9 ต.ค.63

อีกหนึ่งโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่เปิดรับเยอะ รับจริง รับหลากหลาย!!

กรมที่ดินประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 55 อัตราโดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 24 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 8 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ