ญี่ปุ่นช่วยเปลี่ยนทะเลทรายอันแห้งแล้งในอัฟกานิสถาน กลายเป็นสวนสีเขียว ราวกับสรวงสวรรค์

...