ทุน Design the Future สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ เรียนต่อบัณฑิตศึกษาที่ญี่ปุ่น ปี 2021

Keio University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ด้านการวิจัยในเมืองโตเกียว เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย จนถึงปัจจุบันได้รับการยอมรับในเรื่องของศักยภาพด้านการศึกษาระดับสากล

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Design the Future Award ปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนนี้มีรูปแบบที่หลากหลายสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมทั้งเงินค่าครองชีพและอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนตามเงื่อนไขของสถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Keio University

สาขาที่กำหนด : Graduate School

ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทางมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ทุนสำหรับค่าครองชีพเดือนละ 200,000 เยน (ประมาณ 60,600 บาท) และเงินอุดหนุนการเดินทาง 150,000 เยน (ประมาณ 45,500 บาท)

จำนวนทุน : จำนวนจำกัด

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรขัณฑิตศึกษา สาขาที่เปิดสอนในสถาบัน ภายในเดือนเมษายน หรือกันยายน ปี 2022

ดูรายละเอียดอื่นๆ ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Design the Future Award 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ