DeVry University มอบทุนป.ตรี ทุกๆ สาขาวิชาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาต่อไปที่เอามาฝากมาจากดินแดนแฮมเบอร์เกอร์...