อ.ส.ค. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วันนี้ – 13 มิ.ย. 62

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. นายสัตวแพทย์

2. นักทรัพยากรบุคคล

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

4. นักสัตวบาล

5. นักส่งเสริม

6. วิทยาการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dpo.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

13 มิถุนายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ