ห้ามพลาด!! การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (คันจิ-ไทย) ระดับมัธยม-อุดมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว!! “การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น” (คันจิ-ไทย) Mainichi Dictation Battle ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา สําหรับเยาวชนของประเทศ

โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เป็นส่วนหนึ่งของงาน “นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 40 (Study in Japan Fair 2019) ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ชั้น C

 

 

กำหนดการแข่งขัน:

สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal21 (ชั้น C) การแข่งขันวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ระดับมัธยมศึกษา : 10:30-12:30 น.

ระดับอุดมศึกษา : 13:30 -15:30 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 23 ปี บริบูรณ์

3. มีความสนใจในการพัฒนาและสามารถประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

1. ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขาหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.study-in-japan.com

2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา
หรือที่อีเมล school@study-in-japan.com *รับจํากัดเพียง 40 คน สถาบันละไม่เกิน 5 คน*

3. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ www.study-in-japan.com ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : *หากผู้สมัครครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ขอปิดรับสมัครโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกรุณารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที ผู้ที่มาไม่ทันรอบการแข่งขันถือเป็นการ
สละสิทธ์

 

ปิดรับสมัคร:

16 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Mainichi Academic Group

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ