เตรียมตัวให้พร้อม!! ใบเขียวล็อตเตอรี่ Diversity Visa Lottery DV-2021 เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

โปรแกรมใบเขียวล็อตเตอรี่ หรือ Diversity Visa Lottery เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทั่วโลก (ยกเว้นประเทศที่กำหนด) ได้มาทำงาน ศึกษาต่อ หรืออยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนที่มีสัญชาติไทยคือหนึ่งในประเทศที่ได้สิทธิ์ และล่าสุดมีการให้โควต้าจำนวน 55,000 สิทธิ์

ใบเขียว (Green Card) หมายถึงเอกสารสำคัญที่ให้สำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยวีซ่าถาวร (Immigrant visa) ซึ่งคือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า หน่วยตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ (U.S. Citizenship and Immigrations Services)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. ถ้าหากจบการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีใน 5 ปีหลังสุด ใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

4. ไม่ต้องมีวีซ่า

5. ในกรณีที่เคยมีวีซ่าเข้าอเมริกาแต่อยู่เกินวีซ่ากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้ (แต่ถ้าพ้นโทษแบนแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ได้)

6. ผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงการส่งรูปถ่ายตามขนาดที่กำหนด หากเกิดพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรอกผิด ทาง United States Department of State จะตัดสิทธิ์ทันที โดยคาดว่าจะไม่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อกลับทางอีเมล

7. ผู้สมัครจะต้องมีพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุในวันที่จะทำการสมัครในเดือนตุลาคม ปี 2019 นี้ โดยทาง United States Department of State ต้องการที่จะคัดกรองผู้สมัครและป้องกันมิให้เกิดการการฉ้อโกงจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่เรียกเงินในการสมัคร ซึ่งโดยปกติแล้วการสมัครจะทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดผู้สมัครควรศึกษาระเบียบอย่างเป็นทางการของปีนี้เพื่อความแน่ชัด

 

วิธีการสมัคร:

หากระบบเปิดรับสมัคร สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dvlottery.state.gov

หมายเหตุ ล่าสุดเว็บไซค์ https://dvlottery.state.gov/ ยังไม่มีการประกาศวันที่ให้สมัครอย่างเป็นทางการ คงมีแต่การให้ผู้สมัครจากปีที่แล้วได้ตรวจสอบชื่อว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกหรือไม่ จึงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

SiamTownUS

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ