ทุน DLD College London Alpha เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่ UK ปี 2022

DLD College London เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ทั้งยัง เป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในใจกลางกรุงลอนดอนที่ให้บริการที่พักภายในวิทยาเขต เน้นการพัฒนาที่มีผ้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงมีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน ทางสถาบันจึงได้เสนอทุน DLD College London Alpha สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด 50% สำหรับนักเรียนชาวอังกฤษและต่างชาติที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการและคุณสมบัติความเป็นผู้นำ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : DLD College London

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุน ที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด 50%

จำนวนทุน : สูงสุด 10 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ต้องมีการยื่นเอกสารที่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

DLD College London Alpha Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ