DLD Executive MBA Scholarship ทุนการศึกษาเพื่อความเป็นผู้นำ ณ ประเทศเยอรมนี

DLD Executive MBA Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับ Berlin School of Creative Leadership ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งใน Executive MBA เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้นำ หรือวางแผนอนาคตไว้เช่นนั้น

โดย Berlin School of Creative Leadership เป็นสถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแห่งแรกของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสื่อมีเดีย โฆษณา การตลาด การออกแบบ การสื่อสารมวลชน ดิจิตอลและเกม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ผู้ชนะเลิศทุนการศึกษาจะได้รับเงินจำนวน 23,000 ยูโร (ประมาณ 886,000 บาท) เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนที่ Berlin School Executive MBA ในหลักสูตร Creative Leadership ซึ่งเริ่มเรียนในวันที่ 9 กันยายน 2018 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

-ผู้เข้ารอบอีก 3 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนไม่เกิน 10,000 ยูโร (ประมาณ 385,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร MBA ใน Creative Leadership program

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเพื่อรับทุนนี้ได้

-ผู้บริหารระดับสูงในด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล สื่อ การโฆษณา และความบันเทิง หรือสาขาที่คล้ายคลึงกันนี้ มีภูมิหลังการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ หรือความเป็นเลิศทางธุรกิจ

-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครขอทุนการศึกษาออนไลน์ได้ที่ Berlin School โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

ส่งใบสมัครที่่กรอกเสร็จสมบูรณ์

-ตอบคำถามเรียงความสำหรับ DLD Scholarship

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.berlin-school.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ