ทุนเต็มจำนวนสำหรับเข้าร่วมค่ายเยาวชน Doha Youth Camp ณ ประเทศกาตาร์

Doha Youth Camp for Voluntary and Humanitarian Work เป็นกิจกรรมค่ายสำหรับเยาวชนมุสลิมระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2019 โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหารและการเดินทางในประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเข้าร่วมค่าย Doha Youth Camp for Voluntary and Humanitarian Work ณ ประเทศกาตาร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ค่ายสำหรับเยาวชนมุสลิมอายุ 18-30 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dohaiyc.qa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ