45 ประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร มีที่ไหนบ้าง ลองมาดูกันเลย….

ตอนนี้เรื่องที่โด่งดังในประเทศไทยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะ  ผู้ชายสัญชาติไทยต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน เริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องลงชื่อในบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์

แต่ก็มีอีกหลายประเทศนะคะที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องเกณฑ์ทหาร มาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง

 

soldiers

 

1.แอลเบเนีย
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยเกิดใหม่ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก ค.ศ. 2010)

2.อาร์เจนตินา
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (สมัครใจได้ อาจมีการสั่งเกณฑ์ทหารได้ด้วยเหตุผลจำเพราะ ตาม
Public Law No.24.429 ประกาศใช้ 5 มกราคม ค.ศ. 1995

3.ออสเตรเลีย
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา; สหพันธรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (รัฐสภายก
เลิก ค.ศ. 1972)

4.บาฮามาส
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

5.บังกลาเทศ
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

6.เบลเยียม
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา สหพันธรัฐ (ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ค.ศ. 1994)

7. เบลีซ
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร สมัครใจ

8.ภูฏาน
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

9.บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
การปกครองแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตย รัฐรวม ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2006)

10.บัลแกเรีย
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2008)

11. พม่า
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี แหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน มี แต่ไม่บังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011, ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (FWCC)

12.จีน
การปกครองแบบ รัฐคอมมิวนิสต์ ยังมีการเกณฑ์ทหารอยู่ (แต่ยกเว้นที่ฮ่องกง และมาเก๊า ไม่มีการเกณฑ์ทหาร)

13.โครเอเชีย
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2008)

14.จิบูตี
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

15. ฝรั่งเศส
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001)

16. แกมเบีย
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

17.เยอรมนี
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ระงับสำหรับยามสงบใน ค.ศ. 2001)

18. เกรเนดา
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีกองกำลังป้องกันตนเอง

19.ฮังการี
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร (การเกณฑ์ทหารในยามสงบยกเลิกใน ค.ศ. 2004)

ประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน!

20.อินเดีย
การปกครองแบบ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

 

army-soldier

 

21.จาเมกา
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

22.ญี่ปุ่น
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

23. เลบานอน
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกในปี ค.ศ. 2006)

24. ลักเซมเบิร์ก
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

25.มาซิโดเนีย
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อ ค.ศ. 2006)

26.มาเลเซีย
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

27.มัลดีฟส์
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

28. มอลตา
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

29.เนเธอร์แลนด์
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

30. นิวซีแลนด์
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

31. โปแลนด์
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

32.กาตาร์
การปกครองแบบ เอมิเรต ไม่มีเกณฑ์ทหาร

33. โรมาเนีย
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2007)

34.รวันดา
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ; ระบบประธานาธิบดี ไม่มีเกณฑ์ทหาร

35.ซาอุดีอาระเบีย
การปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราช ไม่มีเกณฑ์ทหาร

36.สโลวีเนีย
การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

37.แอฟริกาใต้
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

38.สเปน
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ; ระบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

39.สวาซิแลนด์
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไม่มีเกณฑ์ทหาร

40.ตองกา
การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

41.ตรินิแดดและโตเบโก
การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

42.ยูเครน
การปกครองแบบสาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกใน ค.ศ. 2013)

43. สหราชอาณาจักร
การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเว้นกรมเบอร์มิวดา)

44. สหรัฐอเมริกา
การปกครองแบบ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

45. วานูอาตู
การปกครองแบบ สาธารณรัฐ; ระบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

 

military-soldiers-with-weapons

 

 

แต่ประเทศเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีทหารเลยนะคะ ก็มีทหารเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะ แต่ทหารเป็นอาชีพที่มีสวัสดิการดีมากจนหลายๆคนเลือกที่จะมาเป็นทหารด้วยตัวเองในที่สุด

ที่มา: campus-star

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ