ร่วมการประกวด “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัลรวม 100,000 บาท

เพราะการเรียนรู้มีได้ไม่สิ้นสุด หากคุณเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากเพิ่มประสบการณ์การถ่ายภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณนี้!!

Dow และโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ชิงรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประชาชนทั่วไป

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา – ปริญญาตรี (แนบเอกสารยืนยัน)

 

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด:

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวดและเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามในป่าชายเลนปากน้ำประแส อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา พันธุ์พืชป่าชายเลน) เป็นต้น

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายไม่เกิน 2 ปีก่อนวันที่รับสมัคร ด้วยกล้องดิจิทัล เป็นภาพสี ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณา หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพ

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่เข้าประกวดให้ชัดเจน ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบในแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (Google form)

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น

– ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลการประกวด (แบ่งตาม 2 ประเภทของผู้ส่งภาพเข้าประกวด)

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณวัชระ สายสมาน โทร. 038-673230 / 085-0820729

– อีเมล [email protected]

www.facebook.com/DowThailandGroup

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ