อ.ส.ค. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน (TOEIC 400 ขึ้นไป)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน (ทุกตําแหน่งผู้สมัครต้องมีผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. นายสัตวแพทย์ 5 จํานวน 8 อัตรา ป.ตรีทางด้านสัตวแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จํานวน 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์

3. นิติกร 4 จํานวน 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านนิติศาสตร์

4. มัคคุเทศก์ 4 จํานวน 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านการท่องเที่ยว

5. นักส่งเสริม 4 จํานวน 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านทางด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านสัตวบาล ด้านสัตวศาสตร์

6. นักการตลาด 4 จํานวน 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านทางด้านบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ dpo.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

10 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dpo.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ