เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการฝึกงาน DREAM INTERNSHIP PROGRAM จาก P&G

P&G เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต – นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน DREAM INTERNSHIP PROGRAM โดยมีกำหนดการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019

ช่วงเวลาฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 – 7 สิงหาคม 2020 (10 สัปดาห์) โดยน้องๆ ที่ต้องการฝึกงานแบบสหกิจสามารถแจ้ง HR ได้ในช่วงสัมภาษณ์

 

 

สาขาที่รับสมัคร:

– SALES (Must Own car and able to travel)

– MARKETING

– FINANCE & ACCOUNTING

– CONSUMER & MARKET KNOWLEDGE (Market insight)

– ENGINEER

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 / รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

2. ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ

3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

4. สัญชาติไทย

 

วิธีการสมัคร:

– SALES (Must Own car and able to travel) https://bit.ly/2kp7AZg

– MARKETING https://bit.ly/2koHDZN

– FINANCE & ACCOUNTING https://bit.ly/2mox9dI

– CONSUMER & MARKET KNOWLEDGE (Market insight) https://bit.ly/2ktSB0i

– ENGINEER https://bit.ly/2kun7Hq

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

P&G Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ