ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อสหรัฐอเมริกา ระดับป.โท ที่ Harvard Kennedy School

นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นอาจมีสิทธิ์ได้รับทุน Dubin Graduate Fellowship เพื่อศึกษาต่อที่ Harvard Kennedy School ในสหรัฐอเมริกา!

โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ และชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน และค่าประกันสุขภาพสูงสุดเป็นเวลา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– นักเรียนที่ขอทุนจำเป็นต้องสมัครเรียนกับ Harvard Kennedy School ในระดับปริญญาโทก่อน จึงสามารถสมัครขอรับทุนได้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cpl.hks.harvard.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ