University of Liverpool มอบทุน Duncan Norman ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้าน ปี 2560 นี้เท่านั้น!!

  ทุนการศึกษาต่อไปก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...