DUO-Denmark Fellowships ทุนแลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทุนที่น่าสนใจ จากเดนมาร์ก ภายใต้โครงการASEM-DUO Fellowship Programme? ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศเดนมาร์กและประเทศสมาชิกอาเซม(ASEM) โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

ทุนนี้พิจารณาข้อแสนอโครงการที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา Health Sciences,Natural? Sciences (รวมถึง Engineering ) และ Culture (รวมถึง Linguistics)

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
ในกรณีของสายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กกับชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทย จะเน้นคุณสมบัติเพียงเรื่องของสัญชาติ เช่น ฝ่านเดนมาร์กก็ต้องเป็นสัญชาติเดนมาร์กอีกฝ่ายก็เป็นสัญชาติต่าง ๆ ตามประเทศที่ระบุ

ส่วนกรณีของสายกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเดนมาร์กนั้นจะเน้นไปที่ project เป็นสำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมี project? ใหม่ ๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการอื่น ๆ project ที่เพิ่งใช้สมัครเป็นครั้งแรกเท่านั้นจึงจะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา โดย project? ทั้งหมดต้องอยู่ในปีการศึกษาเดียว

The DUO-Denmark จะสนับสนุน project ต่าง ๆ เฉพาะที่อยู่ในสาขาเหล่านี้เท่านั้นคือ Health Sciences, Natural Sciences ( Including Engineering) and Culture ( Including Linguistics)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการควรทราบ
ได้รับการยกเว้นในเรื่องค่าเรียนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่วนในเรื่องการทำ project? นั้นสามารถทำโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนด้านการเงินร่วมจากแหล่งอื่น ๆ

มีการประกันภัยและประกันสุขภาพ ที่ทำโดยนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ร่วมโครงการ (ผู้ที่อยู่เกิน 6 สัปดาห์ไปแล้ว การประกันสุขภาพจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเดนมาร์ก โดยผู้ทำประกันไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ )

เรื่องการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของนักศึกษาหรืออาจารย์ สถาบันที่รับเข้าไปจะเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างจริงจัง

การรับสมัคร
การประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จะทำอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของ Secretariat คือ (http://www.asemduo.org) และแบบฟอร์มการสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ก็จะสามารถหาได้ในเว็บไซด์นี้เช่นเดียวกัน โดยต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่ง Duo-Denmark จะรับใบสมัครแยกเป็น 2 ส่วน project หนึ่งจะมาจาก Danish project head ส่วนอีกชุดจะมาจาก Asian project head

สำหรับการส่งใบสมัครคือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยในกระบวนการคัดเลือกผ็สมัครนั้นจะทำโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดย รัฐบาลเดนมาร์ก

ผู้สนใจสมารถสอบถามข้องมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asemduo.org หรือที่ [email protected] และส่งของเสนอโครงการเพื่อขอทุนผ่านทาง E-mail ไปยัง[email protected] โดยใช้หัวข้อเรื่อง For the attention of the Director-General of ASEM-Duo,Dr.Keuk-Je sung

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ