เชิญคุณครูทั่วประเทศร่วมชิงรางวัล+ทัศนศึกษาญี่ปุ่น กับ DynEd Ambassador Contest

ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ DynEd Ambassador Contest ที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด เพื่อคัดเลือกเป็นครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล พร้อมทั้งโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการนี้ ผู้สมัครจะแบ่งตามภูมิภาคที่โรงเรียนสังกัดของผู้สมัคร ทั้งหมด 6 ภาค ตามที่ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รางวัล:

-ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 คนต่อภูมิภาค (รวม 12 รางวัล) จะได้รับทุนโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd ให้กับโรงเรียนของตน มูลค่าทุนละ 1,250 บาท เป็นจำนวน 20 License ต่อโรงเรียน รวม 240 License มูลค่า 300,000 บาท พร้อมเกียตริบัตรเข้าร่วมโครงการ

-ผู้ชนะเลิศของแต่ละภูมิภาค จะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าอบรมหลักสูตรอบรม Intensive Course โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก DynEd International Inc. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนของคุณครู รวม 6 ทุน มูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียตริบัตรเข้าร่วมโครงการ

-ผู้ชนะเลิศของแต่ละภูมิภาค จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น DynEd Ambassador ประจำภูมิภาคของตน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและหรือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2561

-ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา

-มีสัญชาติไทย

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครที่นี่ คลิก หรือกรอกใบสมัครผ่านช่องทาง LINE@ DynEd TT Official

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dyned.teachingtoys.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ