East West Global Education Group มอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

พอดีว่ามีหลายคนถามเข้ามาในเฟซบุ๊คแฟนเพจ ถึงทุนเรียนภาษาในต่างประเทศนะครับ ซึ่งพอดีว่าเราก็ได้ข่าวทุนนี้เข้ามาพอดีครับ

สำหรับรายละเอียดของทุนนี้ เป็นทุนการศึกษาจาก East West Global Education Group ซึ่งต้องการจะมอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ครับ

โดยทุนนี้เป็นทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมยังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้ด้วย

เรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ก่อน
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-26 ปี
– จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็สมัครได้ครับ
– มีความสนใจเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่น และนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาพัฒนาเรื่องอื่นๆต่อไปได้

โดยจะรับสมัครทุนนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เท่านั้นครับ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา? หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.study-in-japan.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ