“ภาษาอังกฤษพื้นฐาน” จากคณาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดให้ลงทะเบียนฟรี! ถึง 10 พ.ย. นี้

เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแต่ละศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ในยุคนี้ใครๆ ต่างก็ให้ความสนใจกับแหล่งความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ

Easy English for Everyday life เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ฟรี! ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐาน

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Knowledge)

– สามารถอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Comprehension)

– สามารถนำไปใช้ในบริบทที่กำหนดให้ได้ (Application)

– สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ได้ (Analysis)

– ผู้เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทย์สั้นๆได้ (Synthesis)

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะเปิดให้สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีเวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ถ้าคุณเป็น นักเรียน นักศึกษาปีที่ 1 หรือ ผู้ที่อยากพัฒนาตนเองก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้

 

ระดับความยากง่าย:

ระดับเนื้อหารายวิชา BRU001 Easy English for Everyday Life เทียบเท่า A1 (CEFR)

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

– สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม

– สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี

– สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้าๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

 

เกณฑ์การให้คะแนน:

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดให้เรียนจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2019

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ