ทุนค่าเล่าเรียนป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University

ทุนการศึกษาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามาถึงแล้ว!! กับทุนจากโครงการ ECE Talent Master Fellowship Fall 2021 เปิดรับสมัครนักศึกษา มีความสามารถและสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และรวมไปถึงเป็นผู้ช่วยนักวิจัย กับทาง Carnegie Mellon – CMKL I Thailand ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (M.S. in Electrical and Computer Engineering) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา

– ทุนประเภทที่ 2: สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมที่จำเป็น เบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสนับสนุนรายเดือน ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา

– เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ปริญญาสองใบจาก CMKL University และ Carnegie Mellon University และมีโอกาสได้ทำงานในบริษัท ชั้นนำของโลกที่อเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (M.S. in Electrical and Computer Engineering)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย

– จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

– สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Fulltime)

– แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลการเรียนสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.7

– ไม่ได้เป็นผู้รับทุนการศึกษาหรือผู้ร่วมทุนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนทับซ้อนกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็กต์ในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต

– Statement of purpose

– Resume

– 3 Recommendation letters

– Transcripts

– ผลคะแนน GRE

– ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องสมัคร Pre-screening กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ก่อนที่จะสมัครตรงในระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน

– ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพของผู้สมัครก่อนส่งใบสมัครจริงไปยังมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการคัดกรองล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้สมัครในการเตรียมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วน

– สมัคร Pre-screening ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

23 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cmkl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ