เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน : คอร์สเรียนสุดเจ๋ง! ให้คุณอัปสกิลได้ทุกที่! ทุกเวลา!!

เศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่คนรุ่นใหม่สนใจเนื่องจากมันสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาแขนงอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย

สำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือผู้ที่อยากเสริมทักษะในด้านนี้ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ ที่คุณสามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้โดยไม่ต้องหาที่เรียนให้เสียเวลา

 

 

เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน (Economics of Financial Market):

วิชาเศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินนั้น จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเงิน ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงธนาคารกลางต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน และตราสารหนี้

นอกจากนี้ยังรวมถึงโครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงินต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ ศึกษากลไกของตลาดการเงิน พัฒนาการ ความลึกของตลาดการเงินที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

 

วัตถุประสงค์รายวิชา:

– เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและของเงิน หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับเงิน ตัวแปรทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดการเงินอย่างไร และตลาดการเงินมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

– เพื่อศึกษาถึงมาตรฐการเงิน เครดิต และเครื่องมือเครดิต

– เพื่อเข้าใจถึงเรื่องปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงิน ภาวะการเงิน รวมทั้งเรื่องการค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ

– เพื่อศึกษาถึงลักษณะของระบบการเงินระหว่างประเทศ

– เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการกำหนดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของธนาาคารแห่งประเทศไทย

– เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ระบบธนาคารพาณิชย์ การบริหารงานและการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย์

– เพื่อศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องตลาดการเงิน ได้แก่ ตลาดเงินและตลาดทุน ตราสารหนี้รวมทั้งสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์

 

คุณสมบัติ:

รายวิชานี้เหมาะกับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตลงทะเบียน:

30 เมษายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ