โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3, 5, 9 สัปดาห์ รุ่นเมษายน 2563 (รอบทั่วประเทศ)

น้องๆ ที่มีความสนใจด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องสมัครโครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) แล้วล่ะ

โดยเยาวชน ECE ต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ โดยมีการคัดเลือกเยาวชนดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

จำนวนที่รับสมัคร:

– New Zealand 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

– England 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

– Australia 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

– Canada 5 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

– England 5 สัปดาห์ จำนวน 70 ลำดับ

– New Zealand 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน

– England 9 สัปดาห์ จำนวน 20 คน

 

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ:

ประเทศอังกฤษ, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และแคนาดา

 

ระยะเวลาการเข้าร่วม:

3, 5 และ 9 สัปดาห์

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

– ส่งเอกสารการสมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE

– ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ที่สำนักงาน ECE

– ส่งเอกสารการสมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

ช่วงเวลารับสมัคร:

– สนามสอบกรุงเทพฯ วันที่ 28 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2562

– สนามสอบต่างจังหวัด วันที่ 28 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562

 

วิชาที่สอบ:

– ภาษาอังกฤษ

– ข้อสอบวัดความเหมาะสมภาษาไทย และ Listening

 

วันและสถานที่สอบ:

– วันสอบ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00-11:45 น

– ส่วนกลางสอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

– ต่างจังหวัดสอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

วันประกาศผลสอบ:

26 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ระเบียบการ

www.ecethailand.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ