ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ชวนน้องๆ ม.6 มาเรียนรู้โลกของวิศวกรรมไฟฟ้า ฟรี!!

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสมาเรียนรู้โลกของวิศวกรรมไฟฟ้า ก่อนตัดสินใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจในเรื่องของภาควิศวกรรมไฟฟ้า โดยในงานนี้ มีประกาศนียบัตรแจกให้สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถใช้สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อีกด้วย

 

 

คุณสมบัติ

– นักเรียนสายวิทย์ – คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับสายอาชีวะ)

– ได้เกรดเฉลี่ยของระดับชั้นม. 4 – 5 ไม่น้อยกว่า 2.50 (4 เทอม)

 

จำนวนที่รับ

– รอบที่ 1 : 30 คน

– รอบที่ 2 : 80 คน

 

ค่าสมัคร

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร

5 ตุลาคม 2018

 

วันที่จัดกิจกรรม

– รอบที่1 : 20 ตุลาคม 2018

– รอบที่ 2 : 21 ตุลาคม 2018 (ไม่ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของกิจกรรมนี้

เฟสบุ๊คของกิจกรรมนี้

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ