EF International Academy มอบทุนเรียนต่ออเมริกา 6 ทุน

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นจากประเทศไทยจำนวน 6 ทุนกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อในโรงเรียน มัธยมนานาชาติ โรงเรียน EF International Academy ในอังกฤษและอเมริกามูลค่า 50 เปอร์เซนต์ของหลักสูตรในระยะเวลา 2 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5
2.อายุระหว่าง 15-17 ปี(ณวันที่ 1 กันยายน 2010)
3.มีประวัติการศึกษาดีและมีความสามารถพิเศษ อาทิ ดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมอื่น
4.ระดับคะแนนภาษาอังกฤษอย่างต่ำ IELTS 5.5/IBT 71/SLEP 57
5.มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่นออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ดหรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครชิงทุน 250 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับวิทยาเขตนิวยอร์ก หรือ 165 GPB สำหรับวิทยาเขตออกฟอร์ดและทอร์เบย์
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
3.ใบแสดงผลการเรียน 2 ภาคการศึกษาล่าสุด(Transcript)
4.จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่โรงเรียน
5.ใบรับรองความสามารถพิเศษเช่น จากโรงเรียนดนตรี องค์กรการกุศลที่นักเรียนไปช่วยกิจกรรมฯลฯ
6.ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ทดสอบฟรีที่ EF เอ็มโพเรี่ยม)
7.จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ 300-500 คำ โดยขอรับโจทย์ได้จากเจ้าหน้าที่ EF

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะได้รับการติดต่อ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554 และการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ประกาศชื่อผู้รับทุนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

สนใจติดต่อหรือขอพบเจ้าหน้าที่ EF International Academy ประเทศไทยได้ที่สำนักงาน EF ชั้น 25 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์) โทรศัพท์ 0-2664-9966

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ