กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาตามคุณวุติที่กำหนด

2. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

3. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

– TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

– TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

– TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน

– TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

– IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนการสมัครงาน

 

ปิดรับสมัคร:

20 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://recruit-egati.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ