กฟผ. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 383 อัตรา เริ่มแล้ววันนี้ สมัครด่วนถึง 31 ก.ค. 63!!

มาแล้ว!! งานที่หลายคนรอคอย การรับสมัครที่น่าตื่นเต้นของหนึ่งองค์กรที่ฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทย!!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 383 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ:

– อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

– อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– วิศวกร จำนวน 177 อัตรา

– นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา

– นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา

– นิติกร จำนวน 7 อัตรา

– นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา

– เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา

– วิทยากร 45 อัตรา

– นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

– ช่าง จำนวน 124 อัตรา

– พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร:

– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร

– กำหนดอายุ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

– ปวส. ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

– ปริญญาตรี ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

– ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

– ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

 

การรับสมัครสอบ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

กลุ่มตำแหน่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ