กฟผ. เปิดรับสมัคร 1,000 อัตรา เงินเดือน 12,500 “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน”

ข่าวดี! อีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับน้องๆ จบใหม่ที่อยากร่วมงานกับ กฟผ. โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 แล้ววันนี้!!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรับสมัครงานอย่างเป็นทางการ โดยในครั้งนี้จะรับมากกว่า 1,000 อัตรา เปิดให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

– สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น

– ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดาในการสมัคร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา ประกอบด้วย

– สำเนาใบคุณวุฒิ / ใบแสดงผลการศึกษา

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

ค่าตอบแทน:

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 12,500 บาท

 

การรับสมัครสอบ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดหน่วยงาน พื้นที่ภูมิลำเนา และจำนวนที่เปิดรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ