EJU 2018 รอบ 2 เปิดรับสมัครสอบแล้ว งานนี้ใครที่จะเรียนต่อญี่ปุ่น ต้องไม่พลาด!!

Examination for Japanese University Admission for International Students การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ “EJU” (อี-เจ-ยู) เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และอุดมศึกษาอื่นๆ (เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานทางวิชาการ โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

 

 

ประโยชน์ของการสอบ EJU

1. ใช้ยื่นสมัครรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยประเภทต่างๆ )

2. สมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว

3. เฉพาะในประเทศไทย สามารถนำผลสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) ในกรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด

 

สถานที่สมัคร และสถานที่สอบ:

1. สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

2. สนามสอบกรุงเทพฯ

-ออฟฟิศ JASSO สุขุมวิทอโศก ตึกเสริมมิตรชั้น 10 (เว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-สมาคมนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) ทั้ง 3 สาขา (สมัครได้ทั้งเสาร์อาทิตย์ และทางไปรษณีย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

*ยื่นสมัครสอบที่ไหน ต้องสอบสนามสอบนั้น

 

กำหนดการ:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2561

สอบวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jeic-bangkok.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ